Op 25 april 2007 heb ik onderstaande weinig zeggende "vertrouwelijke" zinnen in de media naar buiten gebracht.
Koerier; Dat het intrekken van de horecavergunning van Hamers lastig is. De afdeling handhaving is er wel mee bezig
Brabants Dagblad; Burgemeester Vreeman het vervelend vindt dat hij niet van het incident in Zino op de hoogte is gesteld.

Vervolgens is de politiek en het OM een actie beschadiging tegen Smolders gestart in de media alsof er aan onderzoeken of personen schade zou zijn toegebracht. Met name de rol van het OM is bedenkelijk!! Deze bemoeit zich ook nog met de kwestie van het onterecht uitkeren van wachtgelden en heeft zich in een politieke slangenkuil laten trekken door burgemeester en korpsbeheerder Vreeman. Juist om die reden schuift nergens in Nederland het OM aan bij de politiek, maar tot voor kort in Tilburg wel!!! Nadat ik herhaaldelijk had gevraagd om de gehele gemeenteraad er "vertrouwelijk" bij te betrekken en dit niet werd toegestaan, heb ik op 9 mei besloten om enkel en alleen openheid van zaken te geven m.b.t. machtsmisbruik tegen de horecaondernemer op mijn website. Hieronder een paar TV fragmenten, maar in die periode tussen 25 april en 9 mei was ook in de kranten te lezen alsof de veiligheid en vele belangen in Tilburg gevaar zouden lopen. Tot op de dag van vandaag mag ik de overige raadsleden nog steeds niet in "vertrouwelijkheid" op de hoogte brengen van dit machtsmisbruik!!

 

Omroep Brabant 5 mei 2007 over het lekken
Loco-Burgemeester Backx zaait angst en wijst op een enorm gevaar?