Bijlage Burgerprogramma 2010

 

 

Het wordt de hoogste tijd dat de politiek zich eerst eens in gaat zetten voor de Tilburgers in plaats van de stedenbanden aanhalen aan de andere kant van de aardbol. Daarbij is het heel hypocriet om te veronderstellen dat het ook weer om een studiereis gaat!! Je zou verwachten dat men onderhand terughoudender zou zijn, nadat eerder Lijst Smolders pijnlijk blootlegde dat Burgemeester en Wethouders in het verleden al tientallen snoepreisjes hadden gemaakt. Het CDA en de PVDA hebben zich zoals gewoonlijk al weer aangemeld voor een reisje naar Japan!!

 

Rtl nieuws over snoepreisjes 3 april 2008

Overzicht 'dienstreizen' op de site van RTL Nieuws

 

Geluidsfragmenten LST over snoepreisjes
Fragment uit begroting nov 2006
Fragment uit vragenuurtje 30 okt 2006
Art. 47 vragen over snoepreisjes
Art. 47 vragen parkeergarage
let op vraag 6 !!

 


14 april 2007


Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 


21 april 2007

 


2 mei 2007

 


31 juli 2007

 


7 mei 2008

 

Logo LST INITIATIEFVOORSTEL Logo LST


INLEIDING                                                                                 Tilburg, 2008

Meerdere malen is er gesproken over hoe om te gaan met de buitenlandse reizen van de Burgemeester, Wethouders en Raadsleden. Vooralsnog blijft het bij praten.
De Lijst Smolders ziet ook wel in dat er wel eens in het belang van Tilburg naar het buitenland wordt gegaan, maar het overgrote deel is pure geld- en tijdverspilling.
Er wordt steeds maar weer gesproken over daadkracht en andere krachttermen, maar blijkbaar als het over zichzelf gaat blijft het te lang bij alleen praten.
De Lijst Smolders is dat praten zat en stelt het volgende voor.

 

VOORSTEL
----------------

Bij een voornemen van de Burgemeester, Wethouders, Raadsleden of Ambtenaren om een buitenlandse reis te willen gaan maken, moet eerst aan de partijen in gemeenteraad worden aangetoond wat NUT en NOODZAAK is van de reis, wie deze betaalt, wie er meegaan, hoeveel dagen men weg is en wat de te verwachten kosten zijn.

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart

 

 

 


8 september 2008

 

8 september 2008
Smolders verliest discussie dienstreizen Tilburg
Hans Smolders delft het onderspit

TILBURG - Lijst Smolders in Tilburg krijgt niet zijn zin als het over buitenlandse dienstreizen van medewerkers van de gemeente gaat. Er zal waarschijnlijk niet veel veranderen.

In Tilburg ontstond de afgelopen tijd kritiek ontstaan op de vele buitenlandse dienstreizen. Lijst Smolders diende een voorstel in waarbij het college vooraf zou moeten aangeven wat het nut was en wat het ging kosten. Dat voorstel gaat de grootste partijen in de raad te ver.

Burgemeester Vreeman was niet van plan om vooraf verantwoording af te leggen en de grootste partijen zijn het daar dus mee eens. Het voorstel rond de dienstreizen komt nog een keer terug in de raadsvergadering.

Omroep Brabant - Hans Smolders over dienstreizen - 8 september 2008

 

 


8 september 2008

 


9 september 2008

 


19 september 2008

 


3 oktober 2008

 

 


16 oktober 2008

 


19 oktober 2008

 


6 november 2008

 


7 november 2008

 

Logo LST LIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                              7 november 2008

 

Werkconferentie in Curaçao??

Het blijft maar doorgaan met de verre reizen!!
De gemeente Tilburg gaat nu weer van 8 tot 15 november de werkconferentie
“samenwerking binnen het sociale domein” bijwonen in Willemstad op Curaçao.
Onlangs was de gemeente Tilburg nog van de partij bij de ondertekening van een intentieverklaring in Durban ( Zuid-Afrika ) m.b.t biodiversiteit.
De Lijst Smolders wil op korte termijn voor zowel de reis naar Zuid-Afrika als naar Curaçao de nut en noodzaak tot in detail weten van beide reizen.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1) Wat is de nut en noodzaak van de reis naar Curaçao, wat zijn de totale kosten, hoeveel personen van de gemeente Tilburg gaan mee, waarom gaat u zover reizen voor een werkconferentie en had dit niet op een andere wijze geregeld kunnen worden?
2) Wat is de nut en noodzaak van de reis naar Durban geweest, wat zijn de totale kosten geweest, wat is het uiteindelijk resultaat, wat is de gemeente Tilburg er beter van geworden en had dit niet anders geregeld kunnen worden?
3) Heeft u alle details vermeld in bovenstaande twee vragen?
4) Waarom wordt de raad pas enkele dagen voor aanvang van dit soort reisjes op de hoogte gesteld?Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


15 november 2008

 


20 november 2008

 

Logo LST LIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                              22 december 2008

Aanvullende vragen over werkconferentie in Curaçao??

Het blijft maar doorgaan met de verre reizen!!
De gemeente Tilburg gaat nu weer van 8 tot 15 november de werkconferentie
“samenwerking binnen het sociale domein” bijwonen in Willemstad op Curaçao.
Onlangs was de gemeente Tilburg nog van de partij bij de ondertekening van een intentieverklaring in Durban
( Zuid-Afrika ) m.b.t biodiversiteit.
De Lijst Smolders wil op korte termijn voor zowel de reis naar Zuid-Afrika als naar Curaçao de nut en noodzaak tot in detail weten.
Op 7 november hebben wij over bovenstaande vragen gesteld maar hebben nog geen echte duidelijkheid.

Een en ander noopt ons tot het stellen van de volgende aanvullende vragen:

1) Bent u op de hoogte dat, met de huidige ICT, bijna alles mogelijk is om kennis/expertise op
    te doen en te vergaderen met beeld en geluid op afstand?
2) Wat heeft de ambtenaar specifiek voor kennis/expertise opgedaan tussen 8 tot 15 november
    in Curaçao, die hij elders dichter bij huis of op een andere wijze niet kan verkrijgen en kom
    dan met concrete voorbeelden a.u.b? ( minimaal één per dag)
3) In het voorjaar van dit jaar is er ook al zo’n conferentie in Nederland geweest, had u toen
    de eventuele kennis over Curaçao van vraag 2 niet kunnen uitwisselen?
4) Als u pas 2 weken voor aanvang van een werkconferentie in Curaçao een uitnodiging krijgt,
    neemt u die conferentie dan wel serieus?
5) Wat hebben de ambtenaren september j.l specifiek voor kennis/expertise opgedaan in
    Durban (Zuid-Afrika), die zij elders dichter bij huis of op een andere wijze niet kunnen
    verkrijgen en kom dan met concrete voorbeelden a.u.b?
6) Als u de reis naar Durban wel denkt te kunnen rechtvaardigen, waarom heeft u dan niet
    uit kostenoverwegingen samengewerkt met de gemeente Amsterdam, die ook aanwezig
    waren in Durban?
7) In Durban ging het over biodiversiteit en bent u zich ervan bewust dat u die biodiversiteit in
    het Bokhamergebied (allang/nog steeds) naar de klote helpt en dat tevens dit soort
    lange vliegreizen naar Zuid-Afrika zeer milieubelastend zijn?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 


15 januari 2009

 


7 maart 2009

 


28 maart 2009

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                26 maart 2009

Burgemeester Vreeman en Wethouder Horn naar Tunesië !!!

In het College van B&W is onlangs besloten dat Burgemeester Vreeman en de nieuwe Wethouder Ton Horn naar Carthago gaan in Tunesië. De nieuwe PvdA wethouder Ton Horn die zich nog geheel moet inwerken en binnen 1 jaar al weer weg is zou normaal gesproken hier absoluut geen tijd voor kunnen hebben. Ongelofelijk allemaal.
De LST vraagt zich af of burgemeester Vreeman zijn tijd ook niet beter kan besteden dan zich bezig te houden met reizen, immers hij is net terug van een 10-daagse reis in Zuid-Afrika.
Het zou goed zijn als Vreeman eens echt aan het werk gaat en zich niet alleen bezig houdt met snoepreisjes, zijn vele nevenfuncties, Adje-theaters, gigantische subsidie voor zijn eigen Toneelclub enz.
De opdracht destijds bij zijn aantreden was dat hij zich voornamelijk zou inzetten om de veiligheid in Tilburg op orde te krijgen.
Verder zou Vreeman eens meer energie/voorbereiding moeten steken in het voorzitten van de gemeenteraadsvergaderingen!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag :

1) Heeft Burgemeester Vreeman zoveel tijd over dat hij buiten zijn vele bijbaantjes ook nog
    een 10 daagse reis naar Zuid-Afrika kan maken?
2) Wat is het belang voor de gemeente Tilburg dat Burgemeester Vreeman 10 dagen naar
    Zuid-Afrika is geweest?
3) Heeft Burgemeester Vreeman zoveel tijd over dat hij buiten zijn vele bijbaantjes, steeds
    maar weer op reis gaat zoals nu weer naar Tunesië en maakt de nieuwe PvdA wethouder
    Ton Horn nu al niet de verkeerde keuzes terwijl hij zich nog volledig in moet werken en
    binnen een jaar al weer weg is?
4) Wat is het belang voor de gemeente Tilburg dat Burgemeester Vreeman en de nieuwe
    PvdA wethouder Ton Horn naar Tunesië gaan?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


1 april 2009

 

De LST is al jaren bezig om de vele snoepreisjes tegen te gaan maar kreeg daarvoor nooit een meerderheid in de politiek

De PvdA, CDA, VVD, Groen Links, D66 waren al die tijd voor een reislustig stadsbestuur.
Onlangs had de LST een meerderheid omdat het CDA ook inzag net zoals bij het Adje-theater dat de LST na een lange strijd toch wel gelijk heeft. Eindelijk had de LST de gewenste meerderheid bij elkaar om in ieder geval de snoepreisjes buiten Europa aan banden te leggen. Wat toen gebeurde was ongelofelijk, de TVP trok haar steun in nadat Burgemeester Vreeman haar wat vage toezeggingen had gedaan. Net zoals bij het onterecht uitkeren van wachtgelden en het tot 2 maal toe planschade krijgen op hetzelfde huis, waarvan een deel geheel onterecht, speelt Loes Dielissen van de TVP fractie ( 1 zetel ) wederom een zeer bedenkelijke en kwalijke rol.
Dus niet alleen de PvdA, VVD, GL en D66 houden met walgelijke politieke spelletjes het door en door zieke systeem in stand maar ook zo'n klein partijtje als de TVP.


Waar hebben we de Burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren o.a. kunnen vinden de afgelopen periode;


Dubai, Japan, Frankrijk, Zuid-Afrika, Tanzania, Amerika , Zweden China, Tuzla, Bosnie Herzegovina, Lissabon, Rome, Engeland, Tunesie, Frankrijk, Zuid-Amerika, Matagalpa, Zweden, Curacao, Marroko, Milaan, Riga, Letland,
Turijn.


 

 


INITIATIEFVOORSTELINLEIDING                                                                                                          Tilburg, 1 april 2009

Meerdere malen is er gesproken over hoe om te gaan met de buitenlandse reizen van burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren.
Wij hadden gehoopt dat het moreel besef en de verantwoordelijkheid van de reislustigen groter zou zijn en dat ze wat terughoudender zouden worden met het wereldwijd op reis gaan.
De toezegging van de burgemeester om van iedere buitenlandse reis achteraf een verslag te maken, lijkt naar onze mening niet afdoende om onnodige reizen te doen stoppen.
Na nieuwe afspraken en een moreel appèl in november 2008 hebben we binnen enkele maanden B&W en ambtenaren weer zien afreizen naar Curaçao, tweemaal naar Zuid-Afrika en nu is men weer voornemens om een korte trip, met een onduidelijk doel, te maken naar Tunesië.

Ondertekenaars van dit initiatiefvoorstel zullen niet betwisten dat er ook reizen zijn die nuttig zijn voor onze stad, maar daar zal dan ook niemand in de raad op tegen zijn.
Blijkbaar is men op dit moment nog niet voldoende in staat om de nodige zelfregulering toe te passen inzake het maken van buitenlandse reizen, vandaar dit voorstel.

VOORSTEL
------------------

Voordat burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren ingaan op een uitnodiging voor een buitenlandse reis buiten Europa, dienen zij dit voornemen eerst voor te leggen ter goedkeuring aan de gemeenteraad/presidium.LST              SP                VSP                         AB                     TVP
H Smolders   V Slegers       N. Schoenmakers      M v/d Hoven        L Dielissen

                                                                               INGETROKKEN  

 

 


2 april 2009

 


2 april 2009

 


2 april 2009

 


9 april 2009

Klik hier voor een vergroting

 


11 april 2009

 


28 april 2009

 


26 mei 2009

 


28 mei 2009

Klik hier voor een vergroting

 

Audio over dienstreizen
Commisie modern bestuur - 25 mei 2009

 

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                    1 juli 2009

Stedenband moet in vrije tijd en op eigen kosten

Onder het mom dat Tilburg stedenbanden moet onderhouden over de gehele wereld zijn Burgemeester & Wethouders en ambtenaren dan ook over de gehele wereld te vinden.
Dit alles met de nodige hypocrisie en daarbij wanen ze zich echte weldoeners.
De LST vindt dat we daar in Den Haag een Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, een Ministerie van Buitenlandse Zaken en vele andere gesubsidieerde organisaties voor hebben.
Verder vindt de LST het geweldig als mensen op eigen initiatief en op eigen kosten de problemen in de wereld mee aan willen pakken. Echter op eigen kosten en op eigen initiatief gebeurd dat door politici niet of nauwelijks.Als je kijkt naar de vakantiedagen van B&W en naar hun hoge salarissen dan zouden zij dat makkelijk elk jaar een paar keer kunnen doen in eigen tijd en op eigen kosten. Er zijn zelfs politici die kiezen voor vele dik betaalde bijbaantjes en willen tegelijkertijd zich ook nog laten gelden als weldoener met de Portemonnee Van De Ander.

Er vele vakantie’s zijn zoals;
a. in week 01 (Kerstvakantie / dinsdag 30 december 2008) geen collegevergadering;
b. in week 09 (Carnaval / dinsdag 24 februari ) geen collegevergadering;
c. in week 18 (Meivakantie / dinsdag 28 april) geen collegevergadering;
d. in week 19 (Meivakantie / dinsdag 5 mei) geen collegevergadering;
e. in (weken 31 t/m 34) de zomervakantie geen collegevergadering;
f.  in week 44 (Herfstvakantie / dinsdag 27 oktober) geen collegevergadering
g. in week 52 (Kerstvakantie / dinsdag 22 december) geen collegevergadering;
h. in week "53" (Kerstvakantie / dinsdag 29 december) geen collegevergadering;

Maar ook krijgen Burgemeester en Wethouders elke maand gemiddeld 8700 euro overgemaakt op hun privé-rekening van de gemeente Tilburg

Gon Mevis hangt de Jan Pronk uit in Tanzania
Wethouder uit Tilburg in Afrika

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag :

1) Waarom spelen Burgemeester en Wethouders niet voor weldoener in hun eigen tijd en op hun eigen kosten in steden aan de andere kant van de wereld, terwijl we daarvoor in Den Haag ook nog eens Ministeries hebben en allerlei gesubsidieerde organisaties?

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Arjen Roos, Harrie de Swart, , Patrick v/d Wijgert

 


2 juli 2009


1 oktober 2009

 


1 oktober 2009

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                              5 oktober 2009

Gon Mevis op reis naar Japan nu is het weer ‘n Studiereis

Vele malen, maar ook nog onlangs heeft de LST de regels willen aanscherpen om het reislustige College van Burgemeester en Wethouders aan banden te leggen. Door een politiek spel kwam de LST één stem tekort terwijl die ene stem aanvankelijk het voorstel nog mee ingediend had.
De LST heeft steeds maar weer aangedrongen dat studiereizen die men wil gaan maken aan de andere kant van de wereld dat daar door B&W en ambtenaren vooraf toestemming voor gevraagd moest gaan worden aan de Raad binnen het presidium.
Pas geleden speelde ook al twee dubieuze zaken zoals een studiereis naar Durban in Zuid-Afrika en een studie reis naar Curaçao.
De LST is ervan overtuigd dat deze zogenaamde studiereizen niet noodzakelijk waren omdat de kennis in Nederland of Europa vergaard kon worden, maar ook dmv internet of de nieuwste communicatietechnologie.

Een en ander noopt ons tot het stellen van de volgende vragen,

1. Wat gaat Gon Mevis voor kennis opdoen met zijn studiereis naar Japan?
2. Kan Gon Mevis die kennis niet in Nederland of Europa opdoen?
3. Kan Gon Mevis die kennis niet op andere wijze vergaren zonder naar Japan
    te gaan?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 

Bekijk uitnodiging Wethouder Mevis


8 oktober 2009

 

***************************************************

Snoepreisjes

Gon Mevis hangt de Jan Pronk uit in Tanzania

Gon Mevis hangt de Jan Pronk uit in Tanzania

Wethouder Gon Mevis samen met Burgemeester en echtgenote in Tanzania?
foto links: Wethouder Gon Mevis samen met Burgemeester en echtgenote in Tanzania?
foto rechts: Gezamelijk zijn ze boompjes aan het planten in Matagalpa in Midden-Amerika

Ruud Vreeman en Els Aarts in Chanchoui in China
Ruud Vreeman en Els Aarts in Chanchoui in China

Els Aarts in Dubai ?
Ruud Vreeman en echtgenote in Chanchoui in China

Els Aarts in Dubai ?
Wethouder Els Aarts in Dubai ?

Hans Janssen in Milaan ?
Wethouder Hans Janssen in Milaan ?

 

Reactie Els Aarts op het VNG congres 2006

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2014